İşveren olarak vize başvurusu
Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluk vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
Vergi Levhasının Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi
Hesap Cüzdan Fotokopisi
Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
Ticari Seyahatleriniz İçin Firmadan Davetiye
( Almanya dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Almanya konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir.)
1 Resim ( Biometrik standartlarda çekilmiş fotoğraf)
Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti
Kimlik Fotokopisi
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000€ Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
(Acentemiz kanalı ile yapılır)

Bordrolu Çalışan olarak vize başvurusu
Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
Şirketin imza sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi
Yeni tarihli faaliyet belgesi
Ticari sicil gazetesi fotokopisi
Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
Son üç aylık bordro fotokopisi
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonları,
Ticari Seyahatleriniz İçin Almanya daki Firmadan Davetiye
( Almanya dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Almanya konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir. )
2 Resim ( Biometrik standartlarda çekilmiş fotoğraf)
Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti
Kimlik Fotokopisi
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
(Acentemiz Kanalı ile yapılır)
Ev Hanımı olarak vize başvurusu
Konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Hesap cüzdan fotokopisi
Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
2 Resim ( Biometrik standartlarda çekilmiş fotoğraf)
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti
Kimlik Fotokopisi
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
(Acentemiz Kanalı ile yapılır)
Eşinin geçerli yada eski vizesi varsa fotokopileri
Öğrenci olarak vize başvurusu
Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Almanya ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
2 Resim ( Biometrik standartlarda çekilmiş fotoğraf)
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti
Kimlik Fotokopisi
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
(Acentemiz Kanalı ile yapılır)
Anne veya Babanın geçerli yada eski vizesi varsa fotokopileri
Emekli olarak vize başvurusu
Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
SGK’dan emekli olduğuna dair belge
Maaş çektiği bankadan, maaşını aldığına dair ıslak imzalı belge
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Banka cüzdan fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Cüzdan Sureti
Kimlik Fotokopisi
2 Resim ( Biometrik standartlarda çekilmiş fotoğraf)
Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
(Acentemiz Kanalı ile yapılır)